Vydané krycí listy

Informace o vydání a stavu krycích listů poradcem chovu na základě obdržených informací jsou zveřejňovány pro potřebu a informovanost chovatelů.

Stav* : PB – potvrzení březosti, N – negativní