Krevní linie

Co je to vlastně krevní linie?

Zootechnické definice:

· LINIE je skupina zvířat, která pochází od společného předka, se kterým má shodné morfologické znaky a užitkové
vlastnosti. U psa jsou to shodné exteriérové a povahové vlastnosti.

· ZAKLADATEL krevní linie je samec – plemeník, který své vlastnosti přenáší výrazně na potomstvo.

· KREVNÍ LINIE (= genealogická linie) je výčtem potomků po zakladateli.

Krevní linie je zootechnická taxonomická jednotka, která se používá v chovech všech zvířat a tedy i psů. Na začátku každé krevní linie stojí významný a výjimečný plemeník, tedy v našem případě chovný pes. Hlavním úkolem udržování existence krevní linie, tedy jejím předáváním z otce na potomky, je zachování výjimečných vlastností chovného psa, který je jejím zakladatelem. Nositelem krevní linie je pouze samec. Štěňata tedy patří do krevní linie svého otce. Název krevní linie získává ze jména jejího zakladatele.
Výjimečné plemenice, u psů tedy chovné feny, mohou zakládat také obdobu krevních linií u psů. V případě předávání vlastností po samicích (tedy v samičí linii) se jim neříká linie, ale rodiny. Toho se ale v chovu slovenských čuvačů nevyužívá.

Krevní linie v chovu slovenských čuvačů

V chovu slovenských čuvačů existuje nebo existovalo celkem 5 krevních linií.

Současné krevní linie:

AZÚR / KAZO
IBRO
SIMBA
UMEK

Zaniklá krevní linie:

NERO

Literární zdroje:
Barlík, D.: Plemenárska kniha slovenských čuvačov 1929 – 1992. 1. vyd. Animapress, 1992. 279 s. ISBN 80-85567-09-1.
Brtníková, K. – Dobešová, M.: Ročenka 2009. Souhrnné informace plemene Slovenský čuvač. 1. vyd. Computer Press, 2010. 163 s.
Hrouz, J. – Šubrt, J.: Obecná zootechnika. 1. vyd. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2000. 207 s. ISBN 80-7157-426-0.
Javorčík, V. – Matyáš, J.: Plemenná kniha slovenských čuvačov . Ročníky 1993 – 1998. Klub chovateľov slovenských čuvačov.

Internetové zdroje:
www.slovenskycuvac.cz
www.slovensky-cuvac.cz
www.slovenskycuvac.info
www.slovensky-cuvac.biz

Poděkování:
Mé poděkování patří zejména Mirce Dobešové a paní Janě Goliášové, bez jejichž usilovné práce by neexistoval přehled chovných čuvačů, ani kompletní plemenné knihy, tak jak je dnes máme všichni k dispozici. V neposlední řadě by nevzniklo ani toto souhrnné pojednání o krevních liniích a jejich zástupcích u slovenských čuvačů.

zpracovala Petra Konečná, 13. 10. 2010