Hlášení vrhu

Hlášení vrhu můžete vyplnit a odeslat on-line nebo vytisknout zadáním tisk v dolní části žádosti a odeslat poštou na adresu poradce chovu.

O doručení Hlášení vrhu Vás bude poradce chovu kontaktovat telefonicky nebo na vámi uvedený e-mail nejpozději do 10 dnů.

Kontakt na poradce chovu:

Ing. Petra Konečná, CertCAAPR
Suchdol 5
679 13 Vavřinec
E-mail: slovenskycuvaccz@gmail.com
Telefon: +420 604 121 199

XV. Vrh

1. Nezabřeznutí feny hlásí její majitel (držitel) držiteli krycího psa a poradci chovu do 75 dnů po krytí. *( čl. VIII odst. 3)
2. Fena a vrh mají být umístěny u svého držitele. Pokud je nutno fenu umístit na jiném místě, musí být o této skutečnosti uvědomen poradce chovu KCHSČ.
3. Chovatelům (držitelům) je zakázáno neodborně zasahovat do průběhu porodu způsobem, který zvyšuje bolest nebo poškozuje zdraví matky či mláděte. V případě nutnosti je povinnost zajistit odbornou pomoc veterinárním lékařem. *(čl. I odst. 1)
4. Fena smí kojit pouze takový počet štěňat, který odpovídá její zdravotní kondici, a ostatním životaschopným štěňatům musí chovatel zajistit náhradní výživu. *(čl. I odst. 1)
5. O narození štěňat je chovatel povinen informovat PCH a držitele psa do 10 dnů od narození formou hlášení vrhu, které odesílá poštou na adresu PCH a držitele psa.
6. Hlášení vrhu obsahuje následující údaje:
a) základní identifikační údaje
b) datum krytí a vrhu
c) počet celkem narozených a mrtvě narozených štěňat
d) pohlaví
e) jména štěňat
f) informaci o tom, zda jsou štěňata ponechána feně nebo předána kojné feně (v tom případě uvést držitele kojné feny a počet štěňat u ní umístěných).
7. Jména štěňat jednoho vrhu začínají stejným písmenem. Vrhy musí být řazeny abecedně (vzestupně) za sebou. Pro každé plemeno v chovatelské stanici je vedena zvláštní řada začínající písmenem „A“. Jména vrhu C nelze směšovat se jmény začínající písmenem CH, které je samostatným písmenem české abecedy. Jména nesmějí obsahovat název chovatelské stanice, vulgární či hanlivá slova a nesmějí žádným způsobem propagovat terorismus nebo jiná extremistická hnutí. Délka jmen může být maximálně 20 znaků včetně mezer a interpunkčních znamének. Jméno nesmí tvořit pouze předložka česká ani cizojazyčná (von, of,…). Chovateli je umožněno vynechat v abecedě písmena CH, Q, Y, X a písmena s diakritikou. *(čl. X odst. 6)
8. Jména štěňat se v jedné chovatelské stanici v rámci jednoho plemene nesmí opakovat. *(čl. X odst. 7)
9. Hlášení vrhu je podkladem pro vystavení přihlášky vrhu.
10. PCH na základě hlášení vrhu odešle poštou do 10 dnů majiteli (držiteli) feny:
a) přihlášku vrhu s žádostí o přidělení zápisových čísel Plemennou knihou ČMKJ.
b) přílohu s uvedenými dokumenty, které se odesílají spolu s přihláškou vrhu na PK ČMKJ
c) informace a doporučení v době vrhu
11. PCH vyhotoví 1 kopii přihlášky vrhu a uloží ve své evidenci.
12. Minimální věk pro odběr štěňat od feny je 50 dnů. Štěňata (vrh) musí být v době odběru označena čipováním.
13. Chovatel je povinen informovat všechny nové majitele o existenci a činnosti klubu a předat klubové materiály určené pro nové majitele štěňat.
14. Chovatel je povinen vést evidenci svých vrhů a nabyvatelů štěňat ze své chovatelské stanice.

Kontakt na poradce chovu:
Ing. Petra Konečná
Suchdol 5
679 13 Vavřinec
E-mail: konecna@slovenskycuvac.cz
Telefon: +420 604 121 199

UPOZORNĚNÍ! Po vyplnění a odeslání on-line formuláře se Vám musí zobrazit text s potvrzením o správném odeslání. „ Děkujeme! Hlášení vrhu bylo odesláno “
V případě, že se Vám text neobjeví, žádost nebyla správně odeslána a je nutné odeslání opakovat.
KCHSČ