Program na regeneraci chovu

Program na regeneraci chovu slovenského čuvače s ohledem na prevenci a eliminaci abnormalit a dysplazie kyčelního kloubu

Cíl programu

Cílem tohoto programu je pomocí screeningu (aktivního vyhledávání) získat objektivní přehled o odchylkách oproti danému standardu plemene a dysplazii kyčelních kloubů u jedinců odchovaných pod Klubem chovatelů slovenských čuvačů v ČR (dále jen KCHSČ). Tento program by mohl pomoci sledovat vývoj plemene a genetickou zátěž jednotlivých jedinců. Díky včasnému podchycení odchylek, nežádoucích znaků a dispozice k dysplazii DKK by mohl KCHSČ evidovaným případně řízeným chovem ve spolupráci s chovateli regenerovat plemeno a co nejvíce se přiblížit danému standardu plemene.

Komu je program určen

Tento program je určen všem majitelům štěňat z vrhů narozených v roce 2014 včetně, odchovaných pod KCHSČ, kteří jsou členy KCHSČ.

Účast v tomto programu je zcela DOBROVOLNÁ.

Definice pravidel a postupu

Majitel psa/fenky, člen KCHSČ, který se rozhodne vstoupit do tohoto programu, musí splnit tyto zásadní podmínky, a to:

1. majitel štěněte se stane členem KCHSČ nejpozději do 5 měsíců věku štěněte odchovaného pod KCHSČ; výjimkou jsou majitelé štěňat narozených v roce 2014 a 2015, před zahájením tohoto programu.

Tito majitelé se mohou stát členy do dvou měsíců od zahájení tohoto programu – ° viz další výhody členství v KCHSČ.

2. přihlásit se do tohoto programu nejpozději do 5 měsíců věku štěněte; výjimku tvoří štěňata narozená v roce 2014 a 2015 před zahájením tohoto programu. Tyto jedince je možné přihlásit do programu do dvou měsíců od jeho zahájení.

3. spolupracovat s chovatelem nebo poradcem chovu minimálně do 12 měsíců věku psa/feny – informovat jej o váze a výšce štěněte, jeho výměně chrupu, vývoji, výchově a výživě, nežadoucím chováním apod.

4. po dosažení věku 12 měsíců podrobí psa/fenu RTG vyšetření DKK v kterémkoliv veterinárním zdravotnickém zařízení v České republice, které má k tomuto vyšetření potřebné vybavení.

Snímek nechá odborně posoudit veterinárním lékařem, který má dle Veterinární komory povoleno posuzování plemena slovenský čuvač.

5. psa/fenu přihlásí po dosažení 18 měsíců věku k bonitaci.

6. bez ohledu na výsledek RTG vyšetření DKK se s tímto a vyplněným dotazníkem dostaví k bonitaci.

Po provedené bonitaci psa/feny bude majiteli poskytnut finanční příspěvek ve výši 1.000,- CZK na vynaložené náklady spojené s RTG snímkováním.

Klubové výstavy

Až do ukončeného 24 měsíce věku psa/feny budou pro účastníky tohoto programu výstavy pořádané KCHSČ zcela zdarma.

Financování programu

Veškeré financování spojené s tímto programem bude prováděno pouze ze sponzorského daru poskytnutého firmou Exerion Precision Technology Olomouc s.r.o., který je určen VÝHRADNĚ pro tento účel.

Výhody členství v KCHSČ

1. Odborné poradenství ohledně správného vývoje, výchovy a výživy štěněte

2. Využití klubových akcí – Letní výcvikový tábor, Zimní setkání na Benecku – běžky, Sjezd řeky Jizery na kanoích, Koloběžkový víkend na Benecku

3. Účast na LVT – sleva 50% z organizačního poplatku

4. Pro majitele štěňat narozených do 30. 6. členství v KCHSČ do konce kalendářního roku zdarma

5. Pro majitele štěňat narozených od 1. 7. do 31. 12. členství zdarma celý následující kalendářní rok

Přehled výhod člena KCHSČ

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Veškeré informace poskytnuté majitelem psa/feny budou použity výhradně pro potřeby KCHSČ k získání komplexního přehledu o jednotlivých vrzích a jedincích odchovaných KCHSČ. V případě zpřístupnění jakýchkoli údajů bude zveřejněno pouze jméno psa/feny, nikoliv jméno majitele ani chovatele.

Tento program je zahájen 15.3.2015.