Žádost o zařazení mezi chovné jedince na webových stránkách KCHSČ

Po obdržení žádosti Vás budeme kontaktovat nejpozději do 10 dnů na Váš uvedený e-mail z důvodu ověření vašich údajů, které budou zveřejněny na webových stránkách KCHSČ. Po obdržení vašeho potvrzovacího e-mailu bude Váš chovný pes vložen a prezentován na webových stránkách KCHSČ.
Před odesláním si můžete svoji žádost vytisknout zadáním tisk v dolní části žádosti.

Prezentace chovných jedinců je průběžně aktualizována. V prezentaci jsou uvedeni pouze chovní jedinci aktivních členů KCHSČ, kteří o prezentaci požádali prostřednictvím žádosti o zařazení. Webová prezentace chovných jedinců je pro členy KCHSČ zdarma. Členi mohou požádat o změnu svých údajů nebo o zrušení zařazení v prezentaci na e-mailu: slovenskycuvaccz@gmail.com. Odstranění chovného jedince z prezentace dochází v případě ukončení členství nebo na žádost majitele chovného jedince.

1. Údaje označené hvězdičkou jsou povinné.
2. Údaje neoznačené hvězdičkou jsou na zvážení žadatele, zda tyto údaje uvede.
3. K žádosti můžete připojit až 10 fotografií chovného jedince.
Fotografie vyberte ze svého počítače. Velikost jedné fotografie nesmí přesáhnout 1 MB; fotografie budou nahrány na webové album Zoner KCHSČ s vodoznakem slovensky cuvac.
4. K žádosti je třeba připojit dokumenty psa/feny:
a) Průkaz původu přední strana s označením chovný/á ( přiřazené číslo k zápisovému číslu po přeregistraci )
b) Průkaz původu druhá strana s vyznačeným majitelem jedince
c) Bonitační karta
d) Bonitační karta příloha ( pro jedince uchovněné v KCHSČ, kde je příloha součástí Bonitační karty )
e) Vyhodnocení DKK
Dokumenty vyberte ze svého počítače. Velikost dokumentu nesmí být větší než 1 MB; tyto dokumenty nejsou zveřejňovány.
5. Před odesláním si můžete svoji žádost vytisknout zadáním tisk ( Print Form ) v dolní části žádosti.

Po obdržení žádosti Vás budeme kontaktovat nejpozději do 10 dnů na Váš uvedený e-mail z důvodu ověření vašich údajů, které budou zveřejněny na webových stránkách KCHSČ. Po obdržení vašeho potvrzovacího e-mailu bude Váš chovný jedinec vložen a prezentován na webových stránkách KCHSČ.

V případě dotazů k žádosti nás kontaktujte na e-mailu slovenskycuvaccz@gmail.com.

UPOZORNĚNÍ! Po vyplnění a odeslání žádosti se Vám musí zobrazit text s potvrzením o správném odeslání žádosti. „Děkujeme! Vaše žádost byla odeslána. V nejbližších dnech Vás budeme kontaktovat.“
V případě, že se Vám text neobjeví, žádost nebyla správně odeslána a je nutné odeslání opakovat.
KCHSČ