Přihláška na bonitaci

Přihlášku na bonitaci můžete vyplnit a odeslat on-line nebo vytisknout zadáním tisk v dolní části přihlášky a odeslat poštou s potřebnými kopiemi dokumentů uvedenými v přihlášce na adresu poradce chovu.

Po doručení přihlášky Vás bude poradce chovu kontaktovat telefonicky nebo na vámi uvedený e-mail nejpozději do 10 dnů.

Kontakt na poradce chovu:

Ing. Petra Konečná, CertCAAPR
Suchdol 5
679 13 Vavřinec
E-mail: slovenskycuvaccz@gmail.com
Telefon: +420 604 121 199

Bonitační poplatek:

člen KCHSČ – zdarma
nečlen – 500,- Kč; při podání přihlášky k bonitaci.

Úhrada poplatku za bonitaci pro nečlena:

Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 2301418389/2010
Variabilní symbol: 3002
Do zprávy pro příjemce uveďte jméno majitele psa.

Bonitace se mohou zúčastnit jedinci, kteří:
a) jsou k bonitaci řádně přihlášeni
b) mají platný průkaz původu FCI, u importovaných jedinců včetně registrace v Plemenné knize ČMKU nebo ČMKJ
c) prokáží svou identitu buď čitelným tetovacím číslem shodným s číslem uvedeným v průkazu původu, nebo čipem, jehož číslo je zapsáno v průkazu původu.
d) mají platný očkovací průkaz/pas a platná předepsaná očkování. Ostatní veterinární podmínky určuje příslušná krajská nebo městská veterinární správa
e) jsou v dobrém fyzickém stavu
f) v den bonitace dosáhli věku 15 měsíců, horní věková hranice není omezena
g) absolvovali vyšetření RTG DKK po dovršení 12 měsíců či později a jejichž RTG snímek byl vyhodnocen kterýmkoliv posuzovatelem v ČR s licencí KVL ČR.

Přihlášku na bonitaci můžete vyplnit on-line na webových stránkách klubu, nebo odeslat v písemné formě poštou společně s níže uvedenými doklady.
O přijetí přihlášky na bonitaci Vás budeme kontaktovat na Vámi uvedený e-mail nebo telefon.

K přihlášce je nutné přiložit:
a) kopii průkazu původu (oboustrannou)
b) kopii dokladu vyhodnocení RTG DKK kterýmkoli posuzovatelem v ČR s licencí KVL ČR
c) nečlen – kopii dokladu o zaplacení poplatku za bonitaci.

Bez těchto dokladů a správně vyplněných údajů nemůže být přihláška přijata.

Adresa pro odeslání přihlášek:
Ing. Petra Konečná
Suchdol 5
679 13 Vavřinec
Po dohodě můžete zaslat přihlášku s doklady i elektronicky na adresu:
slovenskycuvaccz@gmail.com
Telefon: +420 604 121 199


Bonitace bude probíhat dle platného bonitačního řádu KCHSČ.

Na bonitaci nezapomeňte vzít s sebou:
a) originál průkazu původu
b) originál vyhodnocení DKK
c) platný očkovací průkaz.

Bez těchto dokladů nemůže být bonitace provedena.

Těšíme se na Vaši účast a přejeme mnoho štěstí.