Chov plemene slovenský čuvač v KCHSČ

Cílem činnosti Klubu chovatelů slovenských čuvačů je chov dědičně zdravých jedinců odpovídajících plemenným znakům jak exteriérovým tak povahovým podle platného plemenného standardu FCI, kteří zároveň nemají žádné podstatné dědičné vady, jež by mohly nepříznivě ovlivnit jejich funkční zdraví. Chov a rozvoj plemene slovenský čuvač vychází z dlouhodobých cílů Klubu chovatelů slovenských čuvačů a rozumných zásad tak, aby chovem nedocházelo ke vzniku chorob, povahových vad či nedostatku užitkových schopností. Chov musí sloužit zachování a pokud možno rozšiřování genetické různorodosti plemene.

Související dokumenty

Zápisní řád
Bonitační řád