Žádost o vystavení krycího listu

Žádost o vystavení krycího listu můžete vyplnit a odeslat on-line nebo vytisknout zadáním tisk ( Print Form ) v dolní části žádosti a odeslat poštou s potřebnými kopiemi dokumentů uvedenými v žádosti na adresu poradce chovu.

O doručení žádosti Vás bude poradce chovu kontaktovat telefonicky nebo na vámi uvedený e-mail nejpozději do 10 dnů.

Kontakt na poradce chovu:

Ing. Petra Konečná, CertCAAPR
Suchdol 5
679 13 Vavřinec
E-mail: slovenskycuvaccz@gmail.com
Telefon: +420 604 121 199

1. V případě žadatele – nečlena je podmínkou k vydání krycího listu smlouva uzavřená s KCHSČ o poskytování chovatelského servisu.
2. V případě spolumajitelství nebo převodu práva (zapůjčení) k chovu musí být doložena plemenné knize ČMKJ smlouva, která stanoví podpisové právo jednoho ze spolumajitelů. Písemné postoupení práva chovu se musí neprodleně poskytnout pracovišti plemenné knihy ČMKJ a KCHSČ. Smlouva o postoupení práva k chovu musí být přiložena k žádosti o krycí list, pokud již nebyla dříve poskytnuta KCHSČ. Bez poskytnutí této smlouvy KCHSČ nemůže být krycí list vydán.
3. V případě, že chovná fena nebyla uchovněna v KCHSČ, změn ve vlastnictví nebo se jedná o první odchov štěňat prostřednictvím KCHSČ je k žádosti třeba doložit kopii:
a) PP (oboustranně) s vyznačeným zápisem o chovnosti feny,
b) bonitační karta feny,
c) vyhodnocení DKK feny; v případě že DKK není vyznačeno v PP,
d) schváleného registrovaného názvu chovatelské stanice.
4. V případě žádosti o krytí feny psem, který není v majetku člena KCHSČ je třeba doložit:
a) kompletní kopii PP,
b) kopii vyhodnocení DKK,
c) doklad o chovnosti psa podle podmínek dané země.
5. Krycí list vyhotoví poradce chovu ve 4 výtiscích. Jeden zůstává u poradce chovu. Tři krycí listy zasílá poradce chovu chovateli do 14 dnů po obdržení žádosti. Spolu s krycími listy obdrží majitel feny informace a doporučení k období krytí.

Kontakt na poradce chovu:
Ing. Petra Konečná
Suchdol 5
679 13 Vavřinec
E-mail: konecna@slovenskycuvac.cz
Telefon: +420 604 121 199

UPOZORNĚNÍ! Po vyplnění a odeslání žádosti se Vám musí zobrazit text s potvrzením o správném odeslání žádosti. „Děkujeme! Vaše žádost byla odeslána.“
V případě, že se Vám text neobjeví, žádost nebyla správně odeslána a je nutné odeslání opakovat.
KCHSČ