Tituly zadávané na výstavách pořádaných KCHSČ

1. Udělení titulů není nárokové. Tituly je možné zadat bez ohledu na počet soutěžících psů, pokud kvalita psa odpovídá zadání titulu.

2. Tituly zadávané na výstavách pořádaných KCHSČ jsou zadávány bez ohledu na to, zda majitel psa je či není členem KCHSČ.

Tituly zadávané v kruhu:

CAJC – (Čekatelství šampionátu mladých) zadává se psovi a feně oceněným ve třídě mladých známkou výborný 1 na klubové a speciální výstavě se zadáváním titulů CAJC, CAC.

CAC – (Čekatelství šampionátu ČR) zadává se psovi a feně oceněným v mezitřídě, ve třídě otevřené, pracovní a vítězů známkou výborný 1 na klubové a speciální výstavě se zadáváním titulů CAJC, CAC.

res. CAC – zadává se psovi a feně oceněným v mezitřídě, ve třídě otevřené, pracovní a vítězů známkou výborný 2 na klubové a speciální výstavě se zadáváním titulů CAJC, CAC.

Klubový vítěz mladých – zadává se psovi a feně oceněným ve třídě mladých známkou výborný 1, CAJC na klubové výstavě se zadáváním titulu CAJC, CAC, Klubový vítěz.

Klubový vítěz – zadává se psovi a feně z konkurence držitelů čekatelství CAC z mezitřídy, třídy otevřené, pracovní a vítězů na klubové výstavě se zadáváním titulů CAJC, CAC, Klubový vítěz.

Nejlepší mladý (BOJ) – o titul soutěží mezi sebou pes a fena ze třídy mladých, kteří jsou držiteli čekatelství CAJC. Titul se zadává na klubové a speciální výstavě se zadáváním titulů CAJC, CAC.

Nejlepší veterán (BOV) – soutěží mezi sebou pes a fena se známkou V1 ze třídy veteránů, zadává se na klubové a speciální výstavě se zadáváním titulů CAJC, CAC.

Vítěz speciální výstavy – zadává se psovi a feně z konkurence držitelů čekatelství CAC z mezitřídy, třídy otevřené, pracovní a vítězů na speciální výstavě se zadáváním titulů CAJC, CAC, Vítěz speciální výstavy.

Vítěz plemene (BOB) – soutěží mezi sebou všichni psi a feny, kteří při předchozím posuzování získali titul Klubový vítěz nebo Vítěz speciální výstavy, Nejlepší mladý (BOJ) a Nejlepší veterán (BOV). Titul se zadává na klubové a speciální výstavě se zadáváním titulů CAJC, CAC.

Nejlepší z opačného pohlaví (BOS) – titul získává jedinec opačného pohlaví, než je jedinec, který získal BOB. Do soutěže o titul BOS mohou nastoupit pouze jedinci s titulem Klubový vítěz, Vítěz speciální výstavy nebo držitelé čekatelství CAC u výstavy bez zadávání titulu Klubový vítěz.

Vítěz memoriálu prof. Antonína Hrůzy – tento titul výstavy získává Vítěz plemene (BOB) na klubové výstavě se zadáváním titulů CAJC, CAC, Klubový vítěz.

Titul se nezapisuje do průkazu původu.

Tituly zadávané v závěrečném kruhu:

Nejlepší jedinec tříd čestných – soutěže se mohou zúčastnit jedinci – pes i fena – ocenění známkou V1 na této výstavě ve třídě čestné. Titul se zadává na klubové a speciální výstavě.

Titul se nezapisuje do průkazu původu.

Nejlepší štěně výstavy – soutěže se mohou zúčastnit štěňata – pes i fena – oceněná známkou velmi nadějný 1 ve třídě štěňat. Titul se zadává na klubové a speciální výstavě.

Titul se nezapisuje do průkazu původu.

Nejlepší dorost výstavy – soutěže se mohou zúčastnit jedinci – pes i fena – ocenění známkou velmi nadějný 1 ve třídě dorostu. Titul se zadává na klubové a speciální výstavě.

Titul se nezapisuje do průkazu původu.