Letní výcvikový tábor 2014

Čuvačí táborový videoblog

Den první

Den druhý

Den třetí

Den čtvrtý

Den pátý

Den šestý

Den sedmý

Den osmý - odjezd

Na tábor si vezměte tyto doklady:
1. Očkovací průkaz psa s vyznačeným očkováním proti vzteklině (od 3 měsíců).
2. Průkazu původu psa.
Na tábor si vezměte s sebou tuto výstroj pro psa:
1. misku na krmení a misku na vodu
2. kartáč a hřeben na česání psa
3. stahovací řetězový obojek
4. hladký kožený obojek
5. stopovací postroj (není nutný)
6. krátké výcvikové vodítko s pevnou karabinou (1 až 2 m)
7. stopovací vodítko dlouhé minimálně 10 m (stačí bavlněná prádelní šňůra) opatřená karabinou
8. 15 ks předmětů na stopu (nejlepší jsou staré, vyřazené, vyprané ponožky), uložit do čistého plastikového pytlíku !!
9. předmět na aport
10. úvazový řetěz nebo pevné vodítko
11. pamlsky pro psa (dětské piškoty, sušená játra a pod.)
12. kovový náhubek (košík)
13. předmět na hlídání (pro začátečníky nejlépe větší pamlsek – sušené vepřové uši, kožené kosti apod. – pamlsků potřebujete větší množství, při každém hlídání psovi zůstane jako
odměna)
S výjimkou bodu 5. jsou výše uvedené předměty pro činnost na LVT nezbytně nutné.
Pokud máte možnost, vezměte lopatu (pro úklid po psech), sekyru, pilu (pro přípravu dřeva na táborák).
Pro psovoda doporučuji na ranní výcvik na stopách do mokré trávy holinky, případně
šusťákové kalhoty (rychle uschnou).
V rámci letního výcvikového tábora bude možné složit zkoušky ZOP/ZPU dle zkušebního řádu Kynologické jednoty Brno, které se zapisují do průkazu původu psa/feny. Zkoušky se budou konat dne 16. 7. 2014, rozhodčím bude pan Rudolf Baudyš. Zkouška ZPU-1 opravňuje slovenské čuvače ke vstupu do pracovní třídy na národních, klubových a speciálních výstavách.

Klubové zkoušky – bude domluveno dle zájmu na táboře.

Ing. Petra Konečná