Bankovní spojení

Název účtu:KCHSČ
Banka:Fio banka, a.s.
Číslo účtu:2301418389
Kód banky:2010
Mezinárodní formát:
IBAN:CZ87 2010 0000 0023 0141 8389
BIC/SWIFT:FIOBCZPPXXX

Variabilní symboly

Členské čísločlenský příspěvek, přihláška do KCHSČ
3002poplatek za bonitaci - pouze u nečlenů
3003poplatek za výstavu pořádanou KCHSČ
3004poplatky za akce pořádané KCHSČ
letní výcvikový tábor, čuvačí víkend, pastevecký víkend
3005servisní smlouva pro nečleny
3006sponzorské dary
3007kalendář

Poplatky

  500,- Kččlenský příspěvek pro nové i stávající členy
  500,- Kčpoplatek za bonitaci pro nečlena
  1500,- Kčpoplatek za servisní smlouvu pro nečlena
 500,- Kčorganizační poplatek za člena a jeho dospělé rodinné příslušníky
na akcích pořádaných KCHSČ
 1000,- Kčorganizační poplatek za nečlena na akcích pořádaných KCHSČ
  200,- Kčorganizační poplatek za dítě do 15 let člena na akcích pořádaných KCHSČ
  400,- Kčorganizační poplatek za dítě do 15 let nečlena na akcích pořádaných KCHSČ
  350,- Kčkalendář