Klubový šampion krásy

Klubový šampión krásy 

 • titul „Klubový šampion krásy“ (dále jen KŠK) se uděluje psům a fenám s PP v majetku členů KCHSČ v době přiznání titulu,
 • udělení titulu KŠK je podmíněno buď:
  a) získáním tří titulů Klubový vítěz/Vítěz speciální výstavy na výstavách chovatelských klubů (klubových nebo speciálních) slovenských čuvačů všech států nebo
  b) získáním titulu Klubový vítěz/Vítěz speciální výstavy a současně 3x CAC na výstavách chovatelských klubů (klubových nebo speciálních) slovenských čuvačů všech států nebo
  c) 5x CAC na výstavách chovatelských klubů (klubových nebo speciálních) slovenských čuvačů všech států,
 • z jedné výstavy lze použít pouze jedno výstavní ocenění. Nelze kombinovat získání titulu Klubový vítěz a získání CAC z téže výstavy,
 • potřebné tituly Klubový vítěz/Vítěz speciální výstavy/CAC musí být získány minimálně ve 2 výstavních sezonách,
 • započítávají se CAC získané v mezitřídě, třídě otevřené, pracovní a vítězů/šampionů,
 • splnění podmínek pro přiznání titulu KŠK se dokládá zasláním kopií kartiček CAC, diplomu Klubový vítěz či Vítěz speciální výstavy nebo kopie PP se zápisem dosažených titulů,
 • klub stvrzuje přiznání titulu KŠK předáním diplomu, na jehož základě lze titul zapisovat do PP,
 • noví kluboví šampioni budou vyhlašováni na nejbližší klubové výstavě,
 • klubovým garantem titulů Klubový šampion krásy je předseda KCHSČ,
 • žádost o přiznání titulu Klubový šampion krásy vyplňujte a zasílejte on-line žádostí nejpozději 21 dnů před konáním klubové výstavy a přiložte kopie kartiček CAC, diplomu Klubový vítěz či Vítěz speciální výstavy nebo kopií PP se zápisem dosažených titulů.

Řád pro udělování titulu KŠK nabývá platnosti od 9. 5. 2010. Výstavní ocenění získaná před tímto datem budou po řádném doložení uznána.

Revize: 3. 12. 2016

Kluboví šampioni krásy

RokPohlavíJméno a chovatelská staniceMajitel
2016PesCoudy Bratroňské štěstíJan Líkař
2015FenaErin Tatranská perlaRomana Rendlová
2014FenaKessy Bílé královstvíMiroslava Dobešová
2013PesBrian od Čertova kopýtkaKateřina Brtníková
2013FenaChelsey Bílé královstvíMiroslava Dobešová
2012PesAnakin Červený potokPetr Vaník
2011FenaAsta Katčina zahradaRenata Hajná
2011FenaElina Biela silaPetr Navrátilík
2010PesDan Šťastný pesKateřina Rychetská