80. výročí KCHSČ

Oslava 80. výročí vzniku Klubu chovatelů slovenských čuvačů (1933 – 2013)

V letošním roce slaví Klub chovatelů slovenských čuvačů 80. výročí svého vzniku. Při této příležitosti bychom chtěli poděkovat všem bývalým i současným funkcionářům klubu za jejich práci, všem chovatelům a majitelům slovenských čuvačů za jejich čas, péči a lásku, kterou svým čuvačům věnují.

Vážení vystavovatelé a příznivci slovenských čuvačů,

v roce 2013 oslaví Klub chovatelů slovenských čuvačů 80. výročí svého vzniku. Při této příležitosti pořádá KCHSČ kromě tradiční Klubové výstavy a Memoriálu prof. Antonína Hrůzy také Středoevropskou výstavu slovenských čuvačů.

Na výstavách pořádaných k této příležitosti jsme pro Vás kromě hodnotných cen připravili ještě jeden dárek. Na návrh KCHSČ odsouhlasila ČMKU výjimku při udělování titulu ČESKÝ ŠAMPION KRÁSY na základě získání čekatelství CAC z Klubové výstavy konané 28. 6. 2013 a druhého čekatelství CAC ze Středoevropské výstavy konané 30. 6. 2013.

Termíny jsme vybírali tak, abychom Vám ponechali možnost účastnit se v sobotu dne 29.6.2013 i MVP Intercanis Brno, kde máte možnost získat další čekatelství CAJC, CAC, res. CAC, CACIB a res. CACIB.

Během 3 dnů tak lze získat i titul ČESKÝ JUNIOR ŠAMPION.

Informace o jednotlivých výstavách pořádaných k našemu výročí naleznete pod jednotlivými odkazy:

Klubová výstava a XLIV. Memoriál prof. Antonína Hrůzy

Středoevropská výstava slovenských čuvačů