Klubový šampion práce

Klubový šampión práce 

 • titul „Klubový šampion práce“ (dále jen KŠP) se uděluje psům a fenám s PP v majetku členů KCHSČ v době přiznání titulu,
 • udělení titulu KŠP je podmíněno získáním 200 bodů za pracovní výkony dle přiložené tabulky (bodovací tabulka a seznam zkoušek je nedílnou součástí tohoto řádu – Přílohy 1, 2),
 • zkoušky uvedené v přiložené tabulce musí být pořádány organizacemi, které jsou akceptovány FCI,
 • každou zkoušku lze započítat pouze jednou,
 • zkouška se dokládá kopií potvrzení o vykonané zkoušce,
 • klub stvrzuje přiznání titulu KŠP předáním diplomu, na jehož základě lze titul zapisovat do PP,
 • noví kluboví šampioni budou vyhlašováni na nejbližší klubové výstavě,
 • klubovým garantem titulů Klubový šampion práce je předseda KCHSČ,
 • žádost o přiznání titulu Klubový šampion práce vyplňujte a zasílejte on-line žádostí nejpozději 21 dnů před konáním klubové výstavy a přiložte kopie potvrzení o vykonaných zkouškách.

Řád pro udělování titulu KŠP nabývá platnosti od 9. 5. 2010. Zkoušky složené před tímto datem budou po řádném doložení uznány.

Revize 3. 12. 2016

Příloha 1 – Přehled zkoušek

 1. Zkoušky zařazené do skupiny 0:
 • všechny zkoušky vytrvalostního charakteru
 • zkoušky KCHSČ: ZMC1, TS1, TS2
 • coursing
 1. Zkoušky zařazené do skupiny A:
 • poslušnost: BH, FPr1, UPr1, SPr1, StPr1 (MZŘ), ZOP (ZŘ KJ), ZZO (NZŘ)
 • agility: A1 (ZŘ KA)
 • záchranářské zkoušky: ZZZ (SZBK)
 • pasení: ZVOP
 • obedience: OB-Z (ZŘ Ob)
 • zkoušky KCHSČ: CZOP, ZMC2, CZPS1, CZPO1, CZPP1
 1. Zkoušky zařazené do skupiny B:
 • poslušnost: IPO V, FPr2, FPr3, UPr2, UPr3, SPr2, SPr3, StPr2, StPr3 (MZŘ), ZPU1 (ZŘ KJ), ZZO1, ZM (NZŘ)
 • pasení: HWT, TS1
 • záchranářské zkoušky: VZ2 (SZBK), RH-E (ZŘ IRO)
 • zkoušky KCHSČ: CZPU1, CZPS2, CZPS3, CZPO2, CZPO3, CZPP2, CZPP3
 1. Zkoušky zařazené do skupiny C:
 • poslušnost: IPO1, FH1 (MZŘ), ZZO2, ZVV1, ZPS1, ZPO1 (NZŘ), ZPU2, ZPU-S (ZŘ KJ)
 • agility: A2 (ZŘ KA)
 • záchranářské zkoušky: ZZP1, ZLP1, VZ3 (SZBK), RH-FA, RH-FLA, RH-TA, RH-LA, RH-WA
 • (ZŘ IRO)
 • pasení: TS2 (ZŘ FCI/KJ)
 • obedience: OB1 (ZŘ Ob)
 • zkoušky KCHSČ: CZPU2
 1. Zkoušky zařazené do skupiny D:
 • poslušnost: IPO2 (MZŘ), ZZO3, ZVV2 (NZŘ)
 • agility: A3 (ZŘ KA)
 • záchranářské zkoušky: ZZP2, ZLP2 (SZBK), RH-FB, RH-FLB, RH-TB, RH-LB, RH-WB
 • (ZŘ IRO)
 • pasení: TS3 (ZŘ FCI/KJ)
 • obedience: OB2 (ZŘ Ob)
 1. Zkoušky zařazené do skupiny E:
 • poslušnost: IPO3, FH-2, IPO-FH (MZŘ), ZVV3, ZPS2, ZPO2 (NZŘ)
 • záchranářské zkoušky: ZZP3, ZLP3 (SZBK), RH-LC, RH-WC (ZŘ IRO)
 • pasení: trialy CACIT (ZŘ FCI/KJ)
 • obedience: OB3 (ZŘ Ob)
 • zkoušky KCHSČ: CZPU3

Revize: 3. 12. 2016

DRUH ZKOUŠKY

Skupina 0 Skupina A Skupina B Skupina C Skupina D  Skupina E
Složení zkoušky 10  25 50 100 150 200
Výborně +10 +5 +10 +20 +30 +40
Velmi dobře +0 +3 +5 +10 +15 +20
Dobře +0 +0 +0 +0 +0 +0
Dostatečně -0 -3 -5 -10 -0 -0

Revize 3. 12. 2016

Kluboví šampioni práce

RokJméno a chovatelská staniceMajitelCelkové bodování
2016PesCoudy Bratroňské štěstíJan Líkař230 bodů
2016PesAkim Jizerský lesIng. Petr Šourek238 bodů
2015FenaHoney z Borovýho HrádkuLucie Ábelovská Drtinová233 bodů
2014PesFred Černý korálekIng. Petr Šourek215 bodů
2014PesBrian od Čertova kopýtkaKateřina Brtníková236 bodů
2013FenaChelsey Bílé královstvíMiroslava Dobešová218 bodů
2013FenaAsta Katčina zahradaRenata Hajná
2011FenaAjka Janin rančIng. Petr Šourek205 bodů
2010FenaGabra Janin rančKateřina Brtníková216 bodů