Členské příspěvky

Prosíme stávající členy, aby členské poplatky uhradili nejpozději do 1.3. daného roku.

Členský příspěvek – 500,- Kč
Číslo účtu – 2301418389/2010.
Variabilní symbol – členské číslo uvedené na průkazce

Variabilní symbol pro sponzorský dar – 3006

Při převodu hotovosti z účtu na účet uvádějte, pokud to vaše banka umožňuje, v informaci pro příjemce vaše jméno a příjmení (ne vždy je shodné s názvem účtu) a to, že se jedná o členský příspěvek.
Při platbě složenkou použijte poštovní poukázku A, taktéž s informací, že se jedná o členský příspěvek. Adresa klubu je Všestudy 91, 277 46 Veltrusy.

Upozornění pro majitele slovenských čuvačů, kteří se věnují sportovní kynologii
Všichni, kteří chtějí s čuvačem skládat zkoušky, ale nejsou členy základních kynologických organizací ČKS/MSKS, musí dodržet následující:

  • Lze skládat zkoušky garantované ČKS/MSKS, i když nejste členy ČKS/MSKS. Při zkoušce je ale nutné se prokázat průkazkou Klubu chovatelů slovenských čuvačů a ústřižkem složenky potvrzujícím zaplacení členských příspěvků do KCHSČ – v tomto případě nelze provést úhradu převodem z účtu!!!
  • Na ústřižku musí být výslovně uvedeno, že se jedná o členské příspěvky do KCHSČ na ten který rok, číslo účtu KCHSČ uvedené na průkazce se musí shodovat s číslem účtu, kam posíláte příspěvky. Jméno odesilatele na složence se musí shodovat se jménem člena na průkazce a doporučuje se někam na ústřižek doplnit též číslo členské karty.
  • Je nutné, aby psovod byl členem KCHSČ. ČKS neakceptuje, aby se psem skládal zkoušky nečlen.