Klubový grandšampion práce

Klubový grandšampion práce 

 • titul „Klubový grandšampion práce“ (dále jen KGŠP) se uděluje psům a fenám s PP v majetku členů KCHSČ v době přiznání titulu,
 • udělení titulu KGŠP je podmíněno předchozím udělením titulu KŠP a následně získáním dalších 200 bodů za pracovní výkony dle přiložené tabulky, přičemž alespoň 1 zkouška musí být ze skupiny C nebo vyšší,
 • zkoušky uvedené v přiložené tabulce musí být pořádány organizacemi, které jsou akceptovány FCI,
 • každou zkoušku lze započítat pouze jednou, zkoušky započítané pro získání titulu KŠP nelze opakovat nebo znovu započítat pro získání titulu KGŠP,
 • zkouška se dokládá kopií potvrzení o vykonané zkoušce,
 • klub stvrzuje přiznání titulu KGŠP předáním diplomu, na jehož základě lze titul zapisovat do PP,
 • noví kluboví grandšampioni budou vyhlašováni na nejbližší klubové výstavě,
 • klubovým garantem titulů Klubový grandšampion práce je předseda KCHSČ,
 • žádost o přiznání titulu Klubový grandšampion práce vyplňujte a zasílejte on-line žádostí nejpozději 21 dnů před konáním klubové výstavy a přiložte kopie potvrzení o vykonaných zkouškách.

Řád pro udělování titulu KGŠP nabývá platnosti od 9. 5. 2010. Zkoušky složené před tímto datem budou po řádném doložení uznány.

Revize 3. 12. 2016

Příloha 1 – Přehled zkoušek

 1. Zkoušky zařazené do skupiny 0:
 • všechny zkoušky vytrvalostního charakteru
 • zkoušky KCHSČ: ZMC1, TS1, TS2
 • coursing
 1. Zkoušky zařazené do skupiny A:
 • poslušnost: BH, FPr1, UPr1, SPr1, StPr1 (MZŘ), ZOP (ZŘ KJ), ZZO (NZŘ)
 • agility: A1 (ZŘ KA)
 • záchranářské zkoušky: ZZZ (SZBK)
 • pasení: ZVOP
 • obedience: OB-Z (ZŘ Ob)
 • zkoušky KCHSČ: CZOP, ZMC2, CZPS1, CZPO1, CZPP1
 1. Zkoušky zařazené do skupiny B:
 • poslušnost: IPO V, FPr2, FPr3, UPr2, UPr3, SPr2, SPr3, StPr2, StPr3 (MZŘ), ZPU1 (ZŘ KJ), ZZO1, ZM (NZŘ)
 • pasení: HWT, TS1
 • záchranářské zkoušky: VZ2 (SZBK), RH-E (ZŘ IRO)
 • zkoušky KCHSČ: CZPU1, CZPS2, CZPS3, CZPO2, CZPO3, CZPP2, CZPP3
 1. Zkoušky zařazené do skupiny C:
 • poslušnost: IPO1, FH1 (MZŘ), ZZO2, ZVV1, ZPS1, ZPO1 (NZŘ), ZPU2, ZPU-S (ZŘ KJ)
 • agility: A2 (ZŘ KA)
 • záchranářské zkoušky: ZZP1, ZLP1, VZ3 (SZBK), RH-FA, RH-FLA, RH-TA, RH-LA, RH-WA
 • (ZŘ IRO)
 • pasení: TS2 (ZŘ FCI/KJ)
 • obedience: OB1 (ZŘ Ob)
 • zkoušky KCHSČ: CZPU2
 1. Zkoušky zařazené do skupiny D:
 • poslušnost: IPO2 (MZŘ), ZZO3, ZVV2 (NZŘ)
 • agility: A3 (ZŘ KA)
 • záchranářské zkoušky: ZZP2, ZLP2 (SZBK), RH-FB, RH-FLB, RH-TB, RH-LB, RH-WB
 • (ZŘ IRO)
 • pasení: TS3 (ZŘ FCI/KJ)
 • obedience: OB2 (ZŘ Ob)
 1. Zkoušky zařazené do skupiny E:
 • poslušnost: IPO3, FH-2, IPO-FH (MZŘ), ZVV3, ZPS2, ZPO2 (NZŘ)
 • záchranářské zkoušky: ZZP3, ZLP3 (SZBK), RH-LC, RH-WC (ZŘ IRO)
 • pasení: trialy CACIT (ZŘ FCI/KJ)
 • obedience: OB3 (ZŘ Ob)
 • zkoušky KCHSČ: CZPU3

Revize: 3. 12. 2016

DRUH ZKOUŠKY

Skupina 0 Skupina A Skupina B Skupina C Skupina D  Skupina E
Složení zkoušky 10  25 50 100 150 200
Výborně +10 +5 +10 +20 +30 +40
Velmi dobře +0 +3 +5 +10 +15 +20
Dobře +0 +0 +0 +0 +0 +0
Dostatečně -0 -3 -5 -10 -0 -0

Revize 3. 12. 2016

Kluboví grandšampioni práce

RokJméno a chovatelská staniceMajitelCelkové bodování
2016FenaAsta Katčina zahradaRenata Hajná275 bodů
2015PesFred Černý korálekIng. Petr Šourek388 bodů
2015Pes Brian od Čertova kopýtkaKateřina Brtníková200 bodů
2012FenaAjka Janin ranč Ing. Petr Šourek305 bodů