Jak již bylo dříve avizováno, tak na Členské schůzi konané 4.11.2017 došlo ke změnám ve vedení KCHSC. Změn doznal jak Výbor, tak Kontrolní komise.
Ve Výboru na vlastní žádost ukončila své působení dosavadní poradkyně chovu Alena Kramářová a v Kontrolní komisi jsem své působení jako její předseda i člen ukončil já, Petr Sameš.
Následovaly dovolby členů uvedených orgánů, kdy do Kontrolní komise byla zvolena Marcela Voldřichová a do Výboru Petr Sameš. Členové obou orgánů následně zvolili obsazení jednotlivých pozic, se kterým následně seznámili všechny účastníky Členské schůze, která tuto informaci vzala na vědomí.

Výbor tedy bude nyní pracovat ve složení

  • Petr Sameš, předseda výboru
  • Petra Konečná, poradce chovu
  • Kateřina Rychetská, tajemník
  • Lukáš Ladman, hospodář
  • Lucie Hanyková, asistent poradce chovu

Kontrolní komise bude dále pokračovat ve složení

  • Marcela Voldřichová, předseda komise
  • Marie Moravanská
  • Dana Wojnarová

Podrobnosti o průběhu Členské schůze se brzy dočtete v zápise z jejího průběhu, který se zpracovává a následně bude zveřejněn včetně upraveného znění stanov (změny pouze v obsazení orgánů). V nejbližších dnech rovněž proběhne aktualizace kontaktů na webových stránkách.

Já jako nový předseda výboru bych chtěl tímto poděkovat jak Petře Končené, tak Aleně Kramářové za práci, kterou pro KCHSC odvedli. Díky a moc si vážím toho, že je na co navazovat.

Za sebe vám můžu slíbit, že se pokusím být dobrým předsedou výboru, který bude zastupovat vás členy. Rád bych vás tímto vyzval ke konstruktivní debatě a návrhům na případné změny ve fungování klubu, které velmi uvítám.
Osobně vnímám jako největší problém aktivitu členů KCHSC směrem dovnitř klubu. Situace, kdy se na Členských schůzích sejde cca 10 členů z celkových téměř 80, je pro fungování celého Klubu značně nevyhovující a to především z pohledu jeho budoucího fungování. Rád bych vás tedy ještě jednou vyzval, abyste byli členy aktivními, protože o tom je celá spolková činnost, která nás všechny může podpořit v našem společném a krásném koníčku.

Mé kontaktní údaje jsou sames@slovenskycuvac.cz (případně petr.sames@gmail.com), telefon: 606 725 222.

Petr Sameš