Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

vzhledem k tomu, že členská schůze Klubu chovatelů slovenských čuvačů v České republice založeného v roce 1933, z.s. (dále jen KCHSČ) konaná 29.10.2016 v Praze nebyla z důvodu malého počtu přítomných členů KCHSČ usnášeníschopná, svolávám dnes 1.11.2016 jako předseda KCHSČ dle § 257 NOZ náhradní zasedání členské schůze, a to na sobotu 3.12.2016 v 10:00 hod. v restauraci OD Kika Čestlice, Pražská 135, 251 01 Čestlice. Program je shodný s programem členské schůze konané dne 29.10.2016 a je uveden v zápise z této schůze. ► zápis
S pozdravem  

Ing. Petra Konečná 
předseda výboru KCHSČ