Další ročník letního výcvikového tábora slovenských čuvačů je za námi. Těžko jsme se loučili po báječně stráveném týdnu se svými psími i lidskými kamarády. Naše poděkování patří všem, kteří se podíleli na táborovém programu, jmenovitě Kateřině Rychetské, Petře Konečné a Petru Navrátilíkovi za organizaci, všem výcvikářům, kterými byli Dana Gajdáčová, Kateřina Brtníková, Angelo Waerzeggers a Petr Šourek, díky Lence Klímové a Katce Navrátilíkové za teoretickou i praktickou přípravu a nácvik vystavování, Lence Klímové za závěrečné posouzení táborové výstavy, Lence Klímové a Martinu Bohuslavovi za dětské táborové hry, MVDr. Evě Vávrové za přednášku o dysplazii kyčelních kloubů. V neposlední řadě ale také děkujeme Vám všem, kteří jste na tábor přijeli, bavili se, učili a vytvářeli příjemnou a pohodovou atmosféru. Tak za rok zase ahoj!
🙂 🙂 🙂
Ing. Petra Konečná, předseda KCHSČ