Bonitovaní jedinci 14.8.2016 Mladá Boleslav. Výsledky bonitací 2016

Pes
Florián Katčina zahrada – 50J3AE1I2RS2-6 A/A
Pes
Benny z Petroupíma – 10J1ACL1-6 C/C