Žádost o poskytnutí finančního příspěvku

1. Po provedené bonitaci psa/feny bude majiteli na základě žádosti poskytnut finanční příspěvek ve výši 1.000,- Kč  na vynaložené náklady spojené s RTG snímkováním;
2. Žadatel musí být v době podání žádosti členem KCHSČ a členem Programu na regeneraci chovu;
3. KCHSČ poskytne finanční příspěvek do 30 dnů od data odeslání žádosti na účet uvedený žadatelem;
4. Příspěvek bude odeslán z klubového účtu číslo 2301418389/2010;
5. Variabilní symbol „FP – členské číslo 52 – rok 2016“  FP522016;