Přihláška do programu

Uvedené informace v přihlášce jsou určeny pouze pro získání komplexního přehledu o odchovaném jedinci a Klub chovatelů slovenských čuvačů tyto údaje použije pouze jako statistický údaj bez uvedení jména psa/feny, majitele a chovatele. V souvislosti s Programem na regeneraci chovu je zveřejňován pouze jmenný seznam členů programu a získané statistické údaje.