Program na regeneraci chovu slovenského čuvače byl odstartován na jaře tohoto roku. K dnešnímu dni, tj. 16.9.2015, je v něm přihlášeno 13 účastníků.
Z finančních prostředků programu byla doposud čerpána sleva na klubovou výstavu u 2 účastníků. Protože od doby vyhlášení programu neproběhla žádná bonitace, nebyly doposud čerpány finanční prostředky na příspěvky za vyhotovení RTG DKK.
O průběhu programu Vás budeme v souladu s jeho ustanoveními průběžně informovat. Těšíme se na další spolupráci s Vámi.

Výbor KCHSČ.