Členský průkaz

Členský průkaz vydává Klub chovatelů slovenských čuvačů na základě vzniku členství. Novému členu je členský průkaz s uvedením dne vzniku členství odeslán do 15 dnů po ověření platby o uhrazení členského příspěvku.
Stávající členi si mohou zažádat o vystavení nového členského průkazu z důvodu ztráty, poničení nebo změny adresy bydliště  pomocí on-line žádosti.
Na základě žádosti bude členský průkaz odeslán poštou do 21 dnů od data odeslání žádosti.
Starší verze členských průkazů nepozbývají platnosti.

 Členský průkaz pozbývá platnosti ukončením členství podle § 5 odst. 9 stanov KCHSČ.