Klubová výstava a XLVI. Memoriál prof. Antonína Hrůzy

Arisa z Petroupíma

Konopiště

10. 5. 2015

Rozhodčí: Petra Márová, CZ

Sponzor výstavy

Video:  záznam on- line přenosu výstavy

Fotogalerie

Seznam vystavovatelů k 5.5.2015
Obsazení tříd

.
Fotka výstavy

V neděli 10. května 2015 proběhla klubová výstava a XLVI. Memoriál prof. Antonína Hrůzy. Velkou radost nám udělala rodina pana prof. Hrůzy, protože přijala naše pozvání podívat se na to, jakým způsobem pokračujeme v jeho práci, kterou před více než 80 lety započal. Na výstavě jsme přivítali paní Petru Skoupilovou, pravnučku pana profesora a prapravnuky paní Petru Solliec a pana JUDr. Davida Uhlíře, který nám všem také řekl pár milých slov. Celá výstava byla velmi vydařená. Probíhala nejen v krásném prostředí konopišťského areálu za pro čuvače ideálního počasí, ale sešlo se zde mnoho skvělých zástupců plemene, ať už z řad ostřílených výstavních mazáků, tak budoucích pokračovatelů, kteří budou čuvače reprezentovat jako nastupující nová generace. Myslím, že nám tento vzorek plemene ukázal, že máme být na co hrdí, že naše úsilí nese velmi kvalitní ovoce a chtěla bych všem lidem jako předseda klubu za jejich skvěle odvedenou práci velmi poděkovat. Daří se nám vytvářet plemeno plnohodnotné nejen exteriérově, ale s velmi příjemnou a přesto silnou povahou. Ale domnívám se, že tu nepíši nic, co by sami majitelé a chovatelé nevěděli. Prozrazovala to na ně jejich spokojenost a radost z jejich psích kamarádů a jejich potomků. Děkuji Vám všem za úžasnou atmosféru, plnou pozitivní energie a těším se na Vás v dalších a dalších letech. Moje poděkování patří také rozhodčí, paní Petře Márové, která velmi hezky posoudila nejen celou výstavu, ale uvedla do chovu nové jedince. Všem chci také poděkovat za přispění v soutěží Kulinářský pohár, jejíž výtěžek 2197,- Kč poputuje útulku v Jimlíně za křížence čuvače Polara.
Ing. Petra Konečná

Seminář pro chovatele

V sobotu 9. 5. 2015 proběhl v hotelu Nová Myslivna na Konopišti seminář pro majitele a chovatele slovenských čuvačů. Paní Bc. Vladimíra Tichá nás seznámila se základy genetiky a pověděla nám něco o mechanice pohybu u psa. Po skončení přednášek jsme si venku vyzkoušeli posoudit mechaniku pohybu našich čuvačů s odborným komentářem paní Bc. Tiché. Den jsme pak završili krásnou procházkou na zámek Konopiště, kde nás čekala prohlídka soukromých komnat arcivévody Františka Ferdinanda d´Este. Naši čuvačí kamarádi nás zatím čekali v přilehlé oplocené části, kde je obdivovali návštěvníci zámku a stali se tak na chvíli atrakcí jako místní medvídci ze zámeckého příkopu. Děkujeme nejen paní Bc. Tiché za obohacení našich znalostí, ale také paní Věře Tenčlové za krásný zážitek na zámku.

Odkaz na fotoalbum https://slovenskycuvac.zonerama.com/Album/688534
Paní Vladimíra Tichá se narodila 20. března 1948 v Praze v rodině lesního inženýra – taxátora. Právě tyto kořeny jí zajistily prvotní kontakty s lesařinou, myslivostí a s loveckou kynologií. Jakožto myslivecká rodina chovali pochopitelně vlastního loveckého psa – drsnosrstého foxteriéra. Jak sama autorka uvádí, byl to její čtyřnohý impuls k tomu, aby se začala hlouběji zajímat o svůj současný obor. V uvedené době však mívaly děti a mladiství omezené možnosti předvádět psy na zkouškách z loveckého výkonu. Z tohoto důvodu proto dočasně „utekla“ ke služební kynologii. Psi byli také jedním z důvodů, pro který se následně přihlásila na veterinární školu v Českých Budějovicích. Školní statek zde vedl pan Pražák, kterého autorka osobně řadí mezi největší osobnosti lovecké kynologie šedesátých let. Kontakt s ním poskytoval všem studentům neopakovatelnou příležitost naučit se o psech mnohé nad rámec stanovený osnovami tehdejšího školství.

Po maturitě nastoupila paní Tichá jako „sestřička“ ve veterinární ošetřovně. Zde měla opět „kynologické“ štěstí v podobě spolupráce s další význačnou osobností, MVDr Janem Kollerem. Ten byl autorem Kynologické příručky a byl kynologickým odborníkem světového renomé. Navíc to byl další člověk, který byl ochoten podělit se o svoje hluboké znalosti se svými kolegy.

Ve veterinární praxi paní Tichá zůstala s výjimkou mateřské dovolené po celý život. Jedinou podstatnou profesní změnou byla výměna veterinární ošetřovny za specializovanou laboratoř klinické diagnostiky. Záběr její současné práce je velmi široký. Zahrnuje odvětví parazitologie, bakteriologie i běžná hematologická a biochemická vyšetření krve. Specializací Vladimíry Tiché je právě oblast biochemie a také reprodukce psů. Jejími pacienty jsou převážně zvířata z tak zvané „malé praxe“, tedy zejména psi, ale také kočky. Svoje vzdělání si v poslední době rozšířila studiem bakalářského oboru na České zemědělské univerzitě v Praze.

Takříkajíc rodinným plemenem je u paní Tiché lakeland teriér, kterému zůstala věrná přes čtyřicet let. První fenku si s manželem (křestním jménem Jan), který je mimochodem čtenářům Myslivosti dobře znám jako špičkový fotograf psů, pořídili již v roce v roce 1968. Se svými psy paní Tichá také skládala zkoušky, předváděla je na výstavách a pochopitelně odchovávala štěňata.

K praktické myslivosti se autorka dostává právě spíše prostřednictvím psů. Jak sama o sobě s částečným despektem říká, domnívá se, že „ženská a flinta k sobě prostě nepatří“. Osobně si ale troufám tohle tvrzení lehce zmírnit odkazem na autorčiny profesní znalosti i publikační činnost v oboru. Právě ony jí určitě právo na automatické zařazení do široké „myslivecké rodiny“ stvrzují.

Z přehledu aktivit paní Tiché souvisejících právě s myslivostí musíme uvést skutečnost, že je mezinárodním rozhodčím pro posuzování exteriéru psů a přes třicet let pracuje jako hlavní poradce chovu Klubu chovatelů teriérů. Řadu let také vystupuje jako tisková mluvčí Českomoravské kynologické unie, která je střešní organizací celé kynologie v naší republice. Určitě je potěšující rovněž fakt, že si podle vlastního vyjádření nadmíru váží členství v Redakční radě Myslivosti i to, že může v časopise pravidelně publikovat. Její články jsou zajisté známé většině našich myslivců, kteří se na ni jako na přední odbornici často obracejí se svými dotazy a problémy. V souvislosti s naším časopisem stojí za zvláštní vyzdvižení práce Vladimíry Tiché na poli propagace kynologie mezi mládeží. Již čtvrtým rokem totiž plní stránky rubriky Mladým myslivcům poučným vyprávěním o životě, práci a chovu loveckých psů.

Publikační činnost Vladimíry Tiché je v celé šíři natolik obsáhlá, že se zde musíme omezit na zdánlivě skromné konstatování (za kterým se ovšem skrývají stovky odborných článků), že kromě Myslivosti a zejména přílohy Lovecký pes, pravidelně publikuje v řadě dalších kynologických periodik či kynologických věstníků. Spolupracuje navíc s internetovým portálem i-dnes na atlasu psů a připravuje texty pojednávající o historii plemen, jejich povaze, potřebné péči či délce věku a zprostředkovává kontakty na chovatelské kluby. Řeší také dotazy lidí, kteří se chtějí něco dozvědět o psech a lidech okolo nich.

Z velkých děl autorky nesmíme v žádném případě opomenout velmi známý a populární Atlas plemen loveckých psů, který sestavila společně s manželem, coby autorem fotografií. Tato kniha byla po právu oceněna udělením Umělecké ceny ČMMJ.

Další velmi známé publikace paní Vladimíry Tiché.

Zdroj: http://www.myslivost.cz/

Kat. číslo třída: Jméno Ocenění   Majitel
    Psi      
1. štěňat Aranes z Hajných dvora VN1, Nejlepší štěně Jiří Beneš
2. dorostu Coffee Bratroňské štěstí VN1 Volf Václav
3. dorostu Coudy Bratroňské štěstí VN2 Ing. Jan Líkař
4. mladých Atyla Svobodný vrch VD Michal Ažaltovič
5. mladých Budy z Petroupíma V4 Mgr. Filip Dvořák
6. mladých Haakon vom Aauencamp V Tanja Möhle
7. mladých Haris Tatranská perla V3 Tenčlová Věra
8. mladých Huckleberry Tatranská perla V2 Lucie Spálenková
9. mladých Weite Wilko Černý korálek V1, CAJC, Klubový vítěz mladých Věra Hnetilová
10. mezitřída Garbo Tatranská perla V1, CAC Jana Ehrenbergerová
11. mezitřída Ken Orlický talisman V2, res. CAC Ivana Peřinová
12. mezitřída Vok Frajer Bohemia Genao Nenastoupil Michaela Pejpalová
13. otevřená Aron Bílé štístko V3 Ing. Dana Wojnarová
14. otevřená Egar Tatranská perla V1, CAC, Klubový vítěz, BOS Janák Jiří
15. otevřená Kimmi Bílé království V2, res. CAC Pospíšil Jaroslav
16. otevřená Princ Černý korálek V4 Jiří Kojzar
17. pracovní Brian od Čertova kopýtka V1, CAC Kateřina Brtníková
18. vítězů Bert od Čertova kopýtka V3 Bc. Petr Sameš
19. vítězů Colja Tatranská perla V1, CAC Peter Schell
20. vítězů Corado Katčina zahrada V2, res. CAC Linda Rajtáková
21. vítězů Hassan Bílé království V4 Miroslava Dobešová
Feny
22. štěňat Ája Bílé klubíčko VN1 Ing. Marcela Voldřichová
23. dorostu Cindy Bratroňské štěstí VN1, Nejlepší dorost Jiřina Pitoňáková
24. mladých Baboo z Petroupíma V1, CAJC, Klubový vítěz mladých, BOJ Martina Černická
25. mladých Hannah Mia Tatranská perla V3 Jana Ehrenbergerová
26. mladých Harmony Tatranská perla V2 Petr Navrátilík
27. mladých Henna Smilla vom Auencamp V4 Heike Klebb
28. mladých Inči Medzihradský dvor V Ivana Peřinová
29. mladých Yzabell Janin ranč V Juraj Nosko
30. mezitřída Alexa Lučanský svět V1, CAC Bc. Žaneta Tancošová
31. mezitřída Bonny Šťastná budoucnost V3 Jana Reslová
32. mezitřída Iowanna z Oppidda Lughtwine V2, res. CAC Olga Jüstlová
33. otevřená Adita Bratroňské štěstí V Romana Rendlová
34. otevřená Agnes z Rynku chotouchovského V Ing. Jaroslav Meruna
35. otevřená Arisa z Petroupíma V1, CAC, Klubový vítěz, BOB, XLVI. vítěz Memoriálu prof. Antonína Hrůzy Miroslav Matoušek
36. otevřená Atiba Tatranská perla V4 Petr Žižka
37. otevřená Baboo ze Smrčkova dvora V Kristýna Štaflová
38. otevřená Cira Katčina zahrada V Ing. Marcela Voldřichová
39. otevřená Daya Katčina zahrada V2, res. CAC Kateřina Rychetská
40. otevřená Only Janin ranč V3 Jana Hanyková
41. pracovní Asta Katčina zahrada V1, CAC Renata Hajná
42. pracovní Chelsey Bílé království V2, res. CAC Miroslava Dobešová
43. vítězů Anny Tatranská perla V1, CAC Miroslav Matoušek
44. vítězů Bella Tatranská perla V2, res. CAC Kateřina Rychetská
45. veteránů Gabra Janin ranč V2 Kateřina Brtníková
46. veteránů Ulrika Černý korálek V1, Klubový vítěz veteránů, BOV Kateřina Rychetská
Celkový počet přihlášených: 46
Celkový počet zúčastněných: 45

Soutěže

Nejlepší chovatelská skupina Umístění v soutěži Chovatel
Tatranská perla 1. místo Petr Navrátilík
Z Petroupíma 2. místo Miroslav Matoušek
Katčina zahrada 3. místo Kateřina Rychetská
Nejlepší skupina odchovů  Umístění v soutěži Chovatel
Arisa z Petroupíma ČLP/SC/1798 1. místo Petr Navrátilík
Ulrika Černý korálek CMKU/SC/1295/07/09 2. místo Kateřina Rychetská
Nejlepší pár psů  Umístění v soutěži Majitele
Brian od Čertova kopýtka + Gabra Janin ranč 1. místo Kateřina Brtníková
Garbo Tatranská perla + Hannah Mia Tatranská perla 2. místo Jana Ehrenbergerová
Charitativní soutěž, jejíž výtěžek poputuje na podporu organizace, jejímž posláním je ochraňovat naše zvířecí kamarády. Byť by si to zasloužila i řada jiných útulků, letos jsme vybrali útulek v Jimlíně, kde významným způsobem pomohli čuvači v nouzi – kříženci čuvače Polar, kterého nyní čeká, jak všichni doufáme, už jen spokojený a radostný život. Proto bych si Vás touto cestou dovolila poprosit o Vaši pozornost a podporu, a to nejen přímo účastí či hodnocením soutěžních příspěvků v den Klubové výstavy a XLVI. Memoriálu prof. Antonína Hrůzy 9. května na Konopišti, ale také při získávání a předávání informací o pomoci, které se dostalo čuvačům nebo jiným osudem zkoušeným zvířatům.
Ing. Petra Konečná
Polar - útulek Jimlín
Vybraná částka pro útulek Jimlín je 2197,- Kč. Všem soutěžím, kteří nám svými dobrotami zpříjemnili klubovou výstavu, a těm, kteří podpořili tuto charitativní soutěž svými příspěvky, moc děkujeme.
III. Kulinářský pohár tentokrát získala Ing. Marcela Voldřichová
Vítěz III. Kulinářského poháru
Vítězná dobrota
Slaná kolečka
Rozválíme listové těsto na placku jako na štrůdl poklademe slaninou nebo šunkou sýrem dle chuti ( eidam, niva, uzeny sýr) okořeníme také podle chuti např. paprika, bazalka, tymián, bruscheta apod. Zavineme do roličky a krájíme na půl centimetrová kolečka, která klademe na plech vyložený pečícím papírem. Pečeme v předehřáté troubě cca 15 minut. Dobrou chuť Vám přeje Ing. Marcela Voldřichová.
III. Kulinářský pohár

Charitativní kulinářská soutěž.

…Je to tady! Konečně si nás amatérských čuvačích Pohlreichů, Myšáků, Paukertů případně Jelínků někdo všiml…

V rámci Klubové výstavy KCHSČ a XLVI. Memoriálu prof. Antonína Hrůzy bude uspořádána soutěž o nejlepšího čuvačího kuchaře, cukráře, pekaře, uzenáře,…paliče, vinaře 🙂

Zúčastnit se může každý, kdo s sebou na klubovou výstavu přiveze studenou pochutinu, která může být bez nebezpečí zkázy vystavena.
Výrobky budou umístěny na veřejném rautu ve stanu poblíž výstavního kruhu a budou označeny jmenovkou autora. Každý výrobek se jmenovkou autora bude doplněn kasičkou. Návštěvníci rautu (účastníci výstavy, hosté a diváci, i vy sami!…) po ochutnání ohodnotí kulinářské výtvory vhozením mince nebo bankovky do příslušné kasičky. Vyhraje ten, komu se podaří vybrat nejvíce peněz.

Výherce obdrží krásný pohár, lahev sektu, diplom a všichni účastníci soutěže náš vděk za kulinářský zážitek.

Vybrané peníze budou letos použity pro útulek Jimlín pro křížence čuvače Polar
Peníze slouží jako pomoc slovenským čuvačům, kteří se ocitli v nouzi, a útulek se o ně postaral.

Pravidla pro vyhodnocení soutěže a vyhlášení vítěze:

Vítěz plemene BOB a vítěz XLVI. Memoriálu prof. Antonína Hrůzy po svém vyhlášení vylosuje tři katalogová čísla účastníků výstavy. Majitelé těchto čísel budou tvořit komisi pro vyhodnocení soutěže.
Vítězem se stává majitel výrobku s největší finanční částkou v kasičce.

Úkolem komise bude:
1. spočítat vybrané peníze v jednotlivých kasičkách
2. vyhlásit vítěze
3. slavnostně předat Kulinářský pohár a další ceny vítězi soutěže
4. zveřejnit vybranou celkovou částku, která bude odvedena KCHSČ na charitativní účely.

Informace pro účastníky soutěže.

Výtvor prosím přivezte v ochranném obalu, aby přežil cestu:-) Aranžmá se meze nekladou, je na Vás, jak svůj výtvor budete prezentovat. Aranžmá svého výrobku můžete průběžně kontrolovat, upravovat a osobně prezentovat – budete mít tak větší šanci na vítězství. 🙂

Pořadatel soutěže zajistí:

1. stálý dohled u rautu, který bude dbát na pořádek a regulérnost soutěže
2. papírové nebo plastové talířky, tácky, kelímky, párátka, vidličky, lžičky a ubrousky.

Informace pro návštěvníky rautu.

Ve stánku s rautem Vám obsluha připraví vámi vybrané výrobky, ke kterým si můžete zdarma objednat kávu a nealko. Vaším úkolem bude ohodnotit ten nejúžasnější kulinářský výrobek.

Přejeme vám hodně úspěchů a věříme, že tato soutěž vnese do celého dne příjemnou atmosféru.

Polar

www.utulek-jimlin.cz

Polar (č.4504 místo odchytu-Hříškov, Hvížďalka), nejspíše kříženec čuvače, asi 2-3 roky starý pes, v kohoutku 68 cm, odchycen hubený. V útulku je krátce od prosince. K lidem je přátelský, na vodítku chodí dobře. Rád si zamlsá a rád se projde i na delší trasu. Kotec sdílí sám. Je posmutnělý asi by rád uvítal společnost a byl oddaným společníkem svého nového pána, který mu dá domov už napořád.

Klubová výstava se uskuteční v krásném prostředí parku pod zámkem Konopiště v areálu před hotelem Nová Myslivna.
Čestným hostem na letošní klubové výstavě bude pravnuk prof. Antonína Hrůzy, pan JUDr. David Uhlíř s rodinou. Na setkání s ním se moc těšíme a snad se nám podaří dostat se díky jeho vzpomínkám do časů prvních čuvačích nadšenců.

Fotografie z první chovatelské stanice ze Zlaté studny
Rodinný archiv JUDr. Davida Uhlíře