Výcvik dle Zkušebního řádu KCHSČ

Související dokumenty

Zkušební řád KCHSČ

Organizovaný kynologický výcvik v základních organizacích Českého kynologického svazu se provádí v souladu se zkušebními řády národními či zkušebním řádem mezinárodním. V zásadě se výcvik dělí na tři oddíly – stopa, poslušnost a obrana. Zkušební řády jsou šity na míru služebním plemenům a přesně vyhovují jejich naturelu. Tato plemena mají lepší předpoklady pro úspěšný výcvik podle zmíněných řádů než pastevečtí (ale i další jiní) psi. Dokládá to i fakt, že na vrcholných kynologických akcích pořádaných Českým kynologickým svazem lze jen velmi, velmi zřídka zahlédnout psa jiného plemene než je německý či belgický ovčák.

Klub chovatelů slovenských čuvačů má již dlouhá léta svůj vlastní zkušební řád, který také požaduje, aby či čuvač osvojil základní či dále pak vyšší stupně dovedností ve stejných oblastech jako zkušební řády Českého kynologického svazu (stopa – poslušnost – obrana), avšak respektuje přitom přirozený naturel slovenských čuvačů. Nejvýrazněji se to projevuje v koncepci výcviku a zkoušek obran, které jsou zcela přizpůsobeny čuvačímu naturelu. Výcvik na akcích Klubu chovatelů slovenských čuvačů, zejména pak na letním výcvikovém táboře, probíhá podle ustanovení klubového zkušebního řádu. V případě zájmu účastníků lze též cvičit dle Zkušebního řádu Kynologické jednoty Brno, který se v oddílech stopa a poslušnost ustanovením klubového zkušebního řádu velmi přibližuje.

Klubový zkušební řád je koncipován tak, aby si zkoušku se svým čuvačem mohl vyzkoušet téměř každý. Obsahuje tzv. předzkoušky, které jsou hodnoceny velmi umírněně. Cílem je, aby i úplný začátečník či dítě bylo schopné si vyzkoušet, jak cvičení a zkouška s čuvačem vypadá. Vstupní zkouškou do systému klubových zkoušek je jednooddílová zkouška základní ovladatelnosti psa. Další stupně zkoušek pak lze skládat buď jako klasické všeobecné (tříoddílové – stopa/pachové práce – poslušnost – obrana), nebo pouze po jednotlivých oddílech.

V rámci letního výcvikového tábora pořádá KCHSČ zkoušky dle klubového řádu, v případě zájmu účastníků taktéž dle Zkušebního řádu Kynologické jednoty Brno. Pořádání zkoušek dle Národního či Mezinárodního zkušebního řádu (ČKS) je spíše výjimečné.

Zkušební řády Kynologické jednoty Brno (a to jak zkušební řády ovladatelnosti a upotřebitelnosti psa, tak zkušební řády pro ovčácký a pastevecký výcvik) jsou k dispozici na stránkách – http://www.kjcrbrno.cz.

Autor: Petr Šourek