Termíny bonitací

Bonitace organizuje výbor KCHSČ nejméně dvakrát ročně, o termínu a místě jejich konání informuje nejpozději 45 dní před konanou akcí prostřednictvím klubových internetových stránek.

Klub chovatelů slovenských čuvačů v České republice založený v roce 1933

Bonitační poplatek

Člen KCHSČ – zdarma
Nečlen – 300,- Kč; při podání přihlášky k bonitaci.

Úhrada poplatku

Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 2301418389/2010
Variabilní symbol: 3002
Do zprávy pro příjemce uveďte jméno majitele psa.

Bonitace se mohou zúčastnit jedinci, kteří:

a) jsou k bonitaci řádně přihlášeni
b) mají platný průkaz původu FCI, u importovaných jedinců včetně registrace v Plemenné knize ČMKU nebo ČMKJ
c) prokáží svou identitu buď čitelným tetovacím číslem shodným s číslem uvedeným v průkazu původu, nebo čipem, jehož číslo je zapsáno v průkazu původu.
d) mají platný očkovací průkaz/pas a platná předepsaná očkování. Ostatní veterinární podmínky určuje příslušná krajská nebo městská veterinární správa
e) jsou v dobrém fyzickém stavu
f) v den bonitace dosáhli věku 15 měsíců, horní věková hranice není omezena
g) absolvovali vyšetření RTG DKK po dovršení 12 měsíců či později a jejichž RTG snímek byl vyhodnocen kterýmkoliv posuzovatelem v ČR s licencí KVL ČR.

Přihlášku na bonitaci můžete vyplnit on-line na webových stránkách klubu, nebo odeslat v písemné formě poštou společně s níže uvedenými doklady.
O přijetí přihlášky na bonitaci Vás budeme kontaktovat na Vámi uvedený e-mail nebo telefon.

K přihlášce je nutné přiložit:
a) kopii průkazu původu (oboustrannou)
b) kopii dokladu vyhodnocení RTG DKK kterýmkoli posuzovatelem v ČR s licencí KVL ČR
c) nečlen – kopii dokladu o zaplacení poplatku za bonitaci.

Bez těchto dokladů a správně vyplněných údajů nemůže být přihláška přijata.

Adresa pro odeslání přihlášek:
Ing. Petra Konečná
Suchdol 5
679 13 Vavřinec
Po dohodě můžete zaslat přihlášku s doklady i elektronicky na adresu:
slovenskycuvaccz@gmail.com
Telefon: 604 121 199


Bonitace bude probíhat dle platného bonitačního řádu KCHSČ.

Na bonitaci nezapomeňte vzít s sebou:
a) originál průkazu původu
b) originál vyhodnocení DKK
c) platný očkovací průkaz.

Bez těchto dokladů nemůže být bonitace provedena.

Těšíme se na Vaši účast a přejeme mnoho štěstí.

Datum Místo Rozhodčí Člen Člen Uzávěrka přihlášek
20. 9. 2020 KV Chržín Miroslav Václavík Alena Kramářová Lucie Hanyková 13. 9. 2020
11. 4. 2020 MVP Praha ZRUŠENO V SOUVISLOSTI S EPIDEMIOLOGICKOU SITUACÍ A ONEMOCNĚNÍM COVID-19 5. 4. 2020
11. 1. 2020 Brněnská NVP NIKDO NEPŘIHLÁŠEN 5. 1. 2020
Datum Místo Rozhodčí Člen Člen Uzávěrka přihlášek
14.9.2019 KV Veltrusy Ing. Petra Konečná Lucie Hanyková 8.9.2018
20.4.2019 MVP Praha Milan Krinke, CZ Ing. Petra Konečná Alena Kramářová 14.4.2018
2.2.2019 MVP Brno Milan Krinke, CZ Ing. Petra Konečná Kateřina Navrátilíková  31.1.2018